A TUDÓSÍTÓK.HU SZABÁLYZATA
TARTALOMJEGYZÉK

A.) JOGI NYILATKOZAT

A Tudósítók.hu célja:

 • A magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar audiovizuális kultúra országhatárokon átnyúló ápolása, információs közösségteremtés a magyar emberek között;
 • az általános emberi értékek, az emberi fejlődés képviselete;
 • a professzionális magyar audiovizuális újságírás munkatársai, tartalom-előállítói közös érdekeinek képviselete, részükre az együttműködés kereteit nyújtó közösségi felület biztosítása.

A fentiek alapján a Tudósítók.hu szolgáltatás – elsősorban a tartalom-előállítással hivatásszerűen foglalkozó Felhasználók, valamint Szervezetek által készített és jogtulajdonában lévő – alapvetően az objektív és hiteles információkra alapozott, időszerű, a mindennapi tájékozódást elősegítő, magyar közérdeklődésre számot tartó, hír- és közérdekű információszolgáltatás, ismeretterjesztés, tájékoztatás célját szolgáló professzionális audió és videó, valamint képi médiafájlok, valamint a hozzájuk fűzött metaadatok („tartalmak”) – Felhasználók általi – feltöltésére, tárolására, megosztására, illetve e fájlok böngészésére és megtekintés céljára – adatfolyam („streaming”) útján történő nyilvánossághoz közvetítésére – ; valamint a tartalom-előállítással hivatásszerűen foglalkozó Felhasználók és Szervezetek közösségi keretrendszereként szolgál.

A Tudósítók.hu szolgáltatásnak a fenti célból és a Felhasználási feltételek keretein belül történő használata ingyenes a Felhasználók részére.

A Tudósítók.hu (a továbbiakban: „Honlap”) szolgáltatást üzemeltetőként a Media Networking Kft. (4900 Fehérgyarmat, Kisgyarmat utca 24., info@tudositok.hu) – a továbbiakban: „Szolgáltató” - nyújtja.

A Szolgáltatóra vonatkozó további információkat lásd az Impresszumban!

A Tudósítók.hu honlapnak a Szolgáltató által készített, illetve feltöltött tartalmi elemei, valamint az általa készített, illetve feltöltött és ilyennek megjelölt videófájlok és egyéb nyilvánossághoz közvetített adatok és információk tekintetében a Szolgáltató az azokért felelős tartalomszolgáltatónak minősül.

A Felhasználók által feltöltött médiafájlok („tartalmak”), illetve egyéb adatok és információk tekintetében, a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „el. ker. törv.”) 2. §-ának l) pontjában meghatározott „közvetítő szolgáltatónak” minősül, amely felelőssége a Felhasználók által feltöltött tartalmakért az el. ker. törv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően korlátozott.

A Tudosítók.hu oldalon található tartalmak (különösen szöveges, grafikai, fotó, audió-, vagy videótartalmak), logók, védjegyek, egyéb adatok, információk, a honlap szerkezete, dizájnja, az adatszerkezet, illetve a honlap működését biztosító számítógépes programok – a Felhasználók által, illetve a megbízásukból a Szolgáltató által feltöltött tartalmak és egyéb adatok, valamint információk kivételével - a Szolgáltató szellemi alkotásainak minősülnek és a szellemi tulajdonát képezik.

A Szolgáltató – a fentiek szerint - szellemi alkotásainak minősülő tartalmainak, illetve egyéb információinak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „Szjt.”) meghatározott szabad felhasználás keretein belüli felhasználásán túl, minden más egyéb felhasználási cselekményhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyére van szükség.

A Felhasználók által feltöltött tartalmakkal kapcsolatos további jogi feltételek és tudnivalók a „Felhasználási feltételek” között találhatóak!

A Honlapon található, attól eltérő tartalomszolgáltatásokra, illetve egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra irányuló, azokra mutató külső hivatkozások („linkek”) útján elérhető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató semmiféle joggal, lehetőséggel, illetve felelősséggel nem rendelkezik. Az ilyen linkek által hivatkozott más szolgáltatások üzemeltetőinek, illetve egyéb jogosultjainak írásbeli kérelmére, vagy saját döntése alapján a linkeket a Szolgáltató törölheti, vagy módosíthatja. A Felhasználók egyes csoportjainak(Tartalom-előállító szervezetnek ill. Kiemelt tudósítóknak) a Szolgáltató további megjelenési felületet („bannert”) biztosíthat a Honlapon. Amennyiben az ilyen rendelkezésére álló felületen jogsértő tartalmakat helyez el a Felhasználó, vagy annak hivatkozása jogsértő webhelyre mutat, sérti a Szolgáltató érdekeit, vagy a Honlap célját, rendeltetésszerű működését, használatát, illetve az egyéb módon veszélyezteti a Honlap működését, a Szolgáltató megvonhatja ezt a lehetőséget a Felhasználótól(ill. a Tartalom-előállító szervezettől), ami adott esetben a felhasználói kategória átsorolásával is járhat.

A Honlapon található, nem a Szolgáltató által készített, általa, vagy érdekében közzétett gazdasági célú és egyéb hirdetések, reklámok tartalma tekintetében a Szolgáltató kizárja a felelősségét. A Szolgáltató a jogsértő tartalmú, vagy formájú, illetve a Honlapon az engedélye nélkül elhelyezett ilyen tartalmakat előzetes értesítés, vagy figyelmeztetés nélkül is törölheti.

A Szolgáltató a Felhasználók által feltöltött médiafájlokat (tartalmakat) és egyéb adatokat, információkat kizárólag a Honlapon, annak rendeltetésének és céljának megfelelően használja fel. Azokat más tartalom-, illetve egyéb szolgáltatásokhoz sem maga nem használja fel, sem nem engedélyezi azok más szolgáltatók általi felhasználását.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes tartalmi kategóriákat zároljon, amelyekbe csak egyedi felhatalmazás alapján lehet tartalmat feltölteni („zárolt kategória”).

A Szolgáltató a „Jogi nyilatkozat”, „Felhasználási feltételek” és „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmát – a vonatkozó jogszabályi változások miatt, illetve a saját döntése alapján – a Felhasználóknak a Honlapon, illetve a hírlevelekben történő értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja.

A Szolgáltató a Tudósítók.hu üzemeltetése során a mindenkori hatályos magyar jogszabályok keretei között, azok tiszteletben tartásával jár el, különös tekintettel a tevékenysége szempontjából elsősorban releváns alábbi jogszabályokra:

 • szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („el. ker. törv.”),
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: „Avtv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Btk.”).

A Tudósítók.hu szolgáltatása a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozik. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató, a Felhasználók, illetve a Honlap használatával és működésével kapcsolatban érintett egyéb személyek vonatkozásában, a Honlap használatával és működésével összefüggő jogviszonyok tekintetében a hatályos magyar jogszabályok és egyéb hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. A Szolgáltató, a Felhasználók, valamint az egyéb érintett személyek a Honlap használatával és működésével összefüggő esetleges jogvitájuk esetére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

B.) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. Felhasználói kategóriák

A Szolgáltatásra Felhasználóként kizárólag természetes személyek regisztrálhatnak. Jogi személyek integrálására kizárólag Szolgáltató engedélyével kerülhet sor.

1. Látogató:

 • regisztrációt nem igényel,
 • jogosultságai: a Honlapon található tartalmakat megtekintheti, elküldheti a Honlapon található tartalmakra mutató hivatkozást (a médiafájlok linkjét) más e-mail címére, beágyazhatja eme hivatkozásokat a Honlapon megadott közösségi oldalakra, valamint megtekintheti a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók és Szervezetek publikus adatait.

2. Regisztrált látogató:

 • regisztrációt igényel (lásd az Adatvédelmi nyilatkozatot!),
 • jogosultságai: az előző felhasználói kategória jogosultságai, valamint a következők: a Honlapon található tartalmakhoz hozzászólásokat tehet, kedvenc listákat hozhat létre (gyorslista, kedvenc tartalmak, kedvenc tudósítók, ill. szervezetek), a tartalmak melletti „jelentem” gombbal jelentheti a szabálysértőnek tartott tartalmakat és az azokhoz fűzött hozzászólásokat, valamint szavazhat a neki tetsző tartalmakra.

3. Szakmai kategóriák:

3.1. Meghívott tudósító:

 • meghívást, majd regisztrációt igényel (lásd az Adatvédelmi nyilatkozatot!),
 • ebbe a felhasználói kategóriába a Szolgáltató, illetve a Kiemelt tudósító kategóriába tartozó felhasználók által küldött e-mailes meghívóval, továbbá a Szolgáltató általi kategória visszasorolással lehet bekerülni.
 • jogosultságai: az előző felhasználói kategóriák jogosultságai, valamint a következők: ismerősi kapcsolatokat hozhat létre, illetve elfogadhat ilyen jelöléseket a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználókkal. Munkakapcsolatot hozhat létre Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználókkal és Szervezetekkel. Megtekintheti az ismerős, munkatárs Felhasználók által feltöltött adatlapokat, egyéb adatokat, információkat. Tartalmakat (médiafájlokat) tölthet fel a Honlapra, amelyek csak a Szolgáltató, illetve az arra jogosult Kiemelt tudósítók előzetes ellenőrzését követően jelennek meg a Honlap publikus felületén, kategóriákba sorolhatja őket, metaadatokat fűzhet hozzájuk, munkatársakat rendelhet hozzájuk. Kapcsolatba léphet a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználókkal, ill. a Szervezetet képviselő Felhasználókkal az általuk feltöltött tartalmak további felhasználásának engedélyeztetése céljából („megrendelem”). Használhatja a fórumot, személyes képgalériát hozhat létre, megtekintheti az általa, saját képviseletében feltöltött tartalmakra vonatkozó statisztikákat, moderálhatja (törölheti) az általa, saját nevében feltöltött tartalmakhoz fűzött – a Honlap céljával ellentétes, a szabályait sértő, vagy annak rendeltetésszerű használatát zavaró – hozzászólásokat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes tartalmi kategóriákat zároljon, amelyekbe csak egyedi felhatalmazás alapján lehet tartalmat feltölteni („zárolt kategória”).

3.2. Tudósító:

 • Ebbe a felhasználói kategóriába a Meghívott tudósító kategóriába tartozó Felhasználóknak a Szolgáltató általi átsorolásával lehet bekerülni.
 • E kategóriának a jogosultságai a Meghívott tudósító kategóriájú Felhasználók jogosultságai, az alábbi kiegészítésekkel:
  • az általuk feltöltött tartalmak (médiafájlok) a feltöltést követően azonnal megjelennek a Honlap publikus felületén,

3.3. Ideiglenes egyedi tudósító:

 • A Szolgáltató – indokolt felkérés és annak elfogadása után – időlegesen átsorolhat egyes, a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználókat ebbe a kategóriába. E kategóriának a jogosultságai a Meghívott tudósító kategóriájú Felhasználók jogosultságaival egyezik meg, az alábbi kiegészítésekkel:
  • az általuk feltöltött tartalmak (médiafájlok) a feltöltést követően azonnal megjelennek a Honlap publikus felületén,
  • terjedelmi korlátok nélkül (lásd a III. pontot) tölthet fel tartalmakat (médiafájlokat) a Honlapra,
  • valamint tartalmakat tölthet fel a zárolt kategóriákba is.

3.4. Kiemelt tudósító:

 • Ebbe a kiemelt Szakmai felhasználói kategóriába a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználóknak a Szolgáltató általi átsorolásával lehet bekerülni.
 • E kategóriának a jogosultságai az előző felhasználói kategóriák jogosultságai ( ide nem értve az „Ideiglenes egyedi tudósító” különleges jogosultságait, amelyeket a Szolgáltató a Kiemelt tudósítók részére is csak egyedileg adhat meg), valamint a következők:
  • Emailes meghívóival meghívhat 10db Felhasználót "Meghívott tudósító" kategóriába,
  • Saját reklám bannerrel rendelkezik, amely az általa feltöltött videók oldalán, illetve a saját publikus profil oldalán jelenhet meg.

3.5 A Szolgáltató által a Kiemelt tudósítók részére egyedileg adható további jogosultságok

A Szolgáltató egyedileg meghatározott Kiemelt Tudósító kategóriába tartozó Felhasználók részére a következő további jogosultságokat adhatja:

 • Koordinátor: egyes médiafájl (tartalom) kategóriákra és / vagy egyes rovatokra kiterjedő médiafájl (tartalom) moderálási jog, amely magában foglalja a médiafájlok javítás céljából történő ideiglenes, illetve a jelen szabályzat megsértése miatti végleges eltávolítását, valamint a médiafájlokhoz fűzött hozzászólások moderálási jogát.

5. A tartalom-előállító szervezetekre, valamint az ezeket képviselő Felhasználókra vonatkozó további szabályok:

A tartalom-előállítással hivatásszerűen foglalkozó, a Szolgáltató engedélyével, valamint a Tartalom-előállító szervezet(továbbiakban: "Szervezet" megnevezéssel is) hozzájárulásával a rendszerbe került szervezet(jogi személy) képviseletében eljáró Felhasználó a szervezete képviseletében, az általuk előállított tartalmakat - a felhasználói kategóriájától függetlenül - Szolgáltató (ill. az erre jogosult Felhasználók) általi előzetes ellenőrzés nélkül töltheti fel a Honlapra, illetve módosíthatja azokat. A szervezet saját reklám felülettel(banner) is rendelkezhet. A tartalom-előállító szervezet erre jogosult képviselője – a Szolgáltatónak átadott nyilatkozatának keretein belül – határozza meg, hogy mely regisztrált Felhasználók és milyen terjedelemben gyakorolhatnak felhasználói jogokat a szervezet nevében a Honlapon. Az őt képviselő Felhasználók részére, az általa meghatározott egyes felhasználói jogosultságokról a tartalom-előállító szervezet a nyilatkozatban, vagy külön dokumentumban értesíti a Szolgáltatót, aki ennek alapján beállítja a szervezet által megnevezett Felhasználók jogosultságait a Honlapon.

A Tartalom-előállító szervezet képviseletében eljáró Felhasználó neve mellett – a Honlap publikus részein - külön jelzés tájékoztatja a Felhasználókat annak tényéről, hogy az adott felhasználó az adott Tartalom-előállító szervezet nevében használja a Honlap szolgáltatásait.

Amennyiben a Tartalom-előállító szervezet képviseletében (megbízása alapján) eljáró Felhasználó megsérti a hatályos jogszabályokat, vagy a jelen Szabályzatot, azok megsértéséért a Tartalom-előállító szervezet viseli a felelősséget.

A Tartalom-előállító szervezetek rendszerben való regisztrációja a Honlapra való tartalmak - a Szolgáltató által előírt mértékű - rendszeres feltöltésének kötelezettségével jár.

6. A Szakmai kategóriájú Felhasználókra vonatkozó további tudnivalók:

Abban az esetben, ha a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók által feltöltött tartalmak technikai, vagy tartalmi szempontból nem megfelelően kerültek feltöltésre a Honlapra (, mert pl. nem megfelelő tartalmi kategóriába lettek sorolva, a rájuk vonatkozó metaadatok, egyéb leírások nem, vagy nem megfelelően lettek kitöltve a videófeltöltés adatlapján, a fájl technikai szempontból hibás, vagy egyéb okból nem megfelelő, valamint az adott tartalom csak oly mértékben / módon jogsértő, vagy a Honlap szabályait sértő, hogy azt a Felhasználó is orvosolni tudja, stb.) a Szolgáltató, vagy általa erre felhatalmazott Felhasználó, a moderálási joga keretében a kérdéses tartalmat eltávolíthatja a Honlap publikus részéről és a hiba kijavítása, vagy a probléma orvoslása ideéig azt a „javítandó” státusú tartalmak közé helyezheti. Ennek tényét a Felhasználónak (, illetve Tartalom-előállító szervezetnek) a „saját videók” listáján, illetve rendszerüzenetben is jelez. A probléma orvoslása (a tartalom / fájl módosítása) után a Tudósító, Egyedi ideiglenes tudósító és Kiemelt tudósító kategóriákba tartozó Felhasználók tartalma újra megjelenik a Honlap publikus részén, a Meghívott tudósító kategóriába tartozó Felhasználók tartalma pedig „moderálandó” státusba kerül. (A feltöltött tartalmak lehetséges státusairól bővebben az V. pont alatt olvasható a tájékoztatás.) Amennyiben a tartalom nem a Szolgáltató ill. az erre jogosult Kiemelt tudósító kérésének megfelelően került orvoslára a tartalom törlésre kerül.

A Felhasználók Szakmai kategóriákba való tartozása a Honlapra való tartalmak - a Szolgáltató által előírt mértékű - rendszeres feltöltésének kötelezettségével jár.

II. Tartalmi korlátozások, tilalmak:

A Honlapra feltöltött tartalmaknak valamint egyéb adatoknak és információknak tiszteletben kell tartaniuk a Honlap céljait, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, nem sérthetik az emberi jogokat, és nem lehetnek alkalmasak a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.

A Honlapra feltöltött tartalmak és egyéb adatok, információk nem irányulhatnak semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.

Olyan tartalmakat és egyéb adatok, információk (beleértve a hozzászólásokat is), amelyek alkalmasak a kiskorúak – azaz a 18. életévüket be nem töltött személyek - fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaznak, tilos feltölteni a Honlapra.

Azt a Honlapra feltöltendő videó, vagy audió tartalmat, amely alkalmas a kiskorúak – azaz a 18. életévüket be nem töltött személyek - fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, a feltöltés során a Felhasználónak – feltöltési adatlapon található „Felnőtt tartalom” kategória bejelölésével - a „Felnőtt tartalmak” kategóriájába kell sorolnia. Az ilyen tartalmak Honlapon is „Felnőtt tartalom” jelzéssel jelennek meg, abból a célból, hogy valamennyi Felhasználó tájékozódhasson róla, hogy az adott tartalmak megtekintése tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.

A Felhasználók – a Szolgáltató által egyedi megállapodások keretében kifejezetten a rendelkezésükre bocsátott felületeken (bannereken), illetve egyedi megállapodásban szabályozott további eseteken kívül - kötelesek tartózkodni kizárólag, illetve alapvetően reklámozás célját szolgáló, valamint a Szolgáltató által ilyennek azonosított médiafájlok, illetve egyéb adatok, információk feltöltésétől, valamint reklám jellegű hozzászólásoktól, kommentároktól, külső hivatkozások (linkek) elhelyezésétől.

Amennyiben az ilyen a Felhasználó rendelkezésére álló felületen (banneren) jogsértő tartalmakat helyez el a Felhasználó, vagy annak hivatkozása jogsértő webhelyre mutat, sérti a Szolgáltató érdekeit, vagy a Honlap célját, rendeltetésszerű működését, használatát, illetve az egyéb módon veszélyezteti a Honlap működését, a Szolgáltató megvonhatja ezt a lehetőséget a Felhasználótól(ill. a Szervezettől), ami adott esetben a felhasználói kategória átsorolásával is járhat.

A Honlapra feltöltött tartalmak nem sérthetnek szerzői és szomszédos jogokat. (Az e tárgyra vonatkozó részletes szabályok a „A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók jognyilatkozata” cím alatt találhatók.)

A Honlapra feltöltött tartalmak, illetve egyéb adatok és információk (beleértve a hozzászólásokat is) nem sérthetnek személyhez fűződő („személyiségi”) jogokat. (Az e tárgyra vonatkozó részletes szabályok a „A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók jognyilatkozata” cím alatt találhatók.)

A fenti korlátozásokat és tilalmakat megsértő médiafájlokat a regisztrált Felhasználók az adott tartalom (médiafájl), valamint az azokhoz való hozzászólás, fórum hozzászólás, képgaléria kép mellett található „jelentem” feliratú gomb megnyomásával megjelenő adatlapon, illetve a nem regisztrált Felhasználók (Látogatók) a szolgaltato@tudositok.hu e-mail címen tudják bejelenteni a Szolgáltatónak.

A tartalmi korlátozásokat és tilalmakat sértő tartalmakat és egyéb adatokat, információkat, hozzászólásokat a Szolgáltató – az azokról való tudomásszerzését követően - törli.

III. A feltöltött médiafájlok terjedelmi korlátai

A Felhasználók által feltöltött médiafájlok egyenként nem haladhatják meg a 3:30 perc időtartamot, az 50 MB fájlméretet, illetve összefüggő, önálló tartalmi egységgel kell rendelkezniük. A hossz és fájlméret alól kivételt képeznek az időlegesen „ideiglenes egyedi tudósító kategóriába” sorolt, korlátlan feltöltési jogosultságot kapott Felhasználók által feltöltött médiafájlok.

Az egy Felhasználó által feltöltött médiafájlok darabszáma nem korlátozott.

IV. További tilalmazott cselekmények:

A Honlapot a Felhasználók kötelesek rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű felhasználásból (pl. a Honlap informatikai rendszerébe történő bármilyen nem engedélyezett beavatkozás, nem rendeltetésszerű felhasználás érdekében történő programok futtatása, stb.) eredő károk megtérítése a Honlapot nem rendeltetésszerűen igénybe vevő Felhasználót terheli! A fentiek alapján különösen tilosak a következő cselekmények:

 • a Honlapot működtető számítógépes programok, vagy azok bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése,
 • bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető, működése akadályozható, rendszere károsítható,
 • a Honlap számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet („hacking”);
 • a Honlapot igénybevevő más Felhasználókról való – jogosulatlan célból történő - információgyűjtése (különösen ideértve a felhasználónevek és/vagy e-mail címek jogosulatlan gyűjtését),
 • a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése, máshol való publikálása (pl. tükrözése),
 • a Honlap rendeltetésszerű használatához nem szükséges, vagy azt sértő regisztrációk manuális vagy automatikus létrehozása, beleértve azt az esetet is, hogy egy személy a rendeltetésszerű használat szempontjából nem szükséges több regisztrációját hozza létre,
 • a rendeltetésszerű használathoz nem szükséges, azt zavaró / akadályozó, nemkívánatos olyan elektronikus kommunikáció létesítése vagy annak továbbítása a Honlapon, mint pl. a kéretlen üzenet („spam”), vagy más Felhasználóknak küldött lánclevelek küldése, a többi Felhasználónak szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon, vagy Honlap más részein elhelyezett és mások jogait, jogos érdekeit sértő fényképeket, a fórumban, a hozzászólásokban oda nem illő zavaró, sértő, vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, reklámokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több fórumtémában, vagy a Honlap több részén is azonos tartalommal, rövid időn belül publikálnak.
 • a Honlap statisztikai adatainak bármilyen egyéb módon való manipulálása

A Felhasználók által észlelt ilyen cselekményeket a regisztrált Felhasználók a Honlap adott felületén (az adott tartalom (médiafájl), valamint az azokhoz való hozzászólás, fórum hozzászólás, képgaléria kép mellett) található „jelentem” feliratú gomb megnyomásával megjelenő adatlapon, illetve a nem regisztrált Felhasználók (Látogatók) a szolgaltato@tudositok.hu e-mail címen tudják bejelenteni a Szolgáltatónak.

E tilalmakat megsértő Felhasználók illetve Tartalom-előállító szervezetek regisztrációit a Szolgáltató törölheti, illetve az e tilalmakat sértő adatokat, információkat a Szolgáltató, vagy az általa erre felhatalmazott Felhasználók törölhetik.

V. A Felhasználók által feltöltött médiafájlok (tartalmak) státusai

A feltöltött médiafájlok (tartalmak) státusait a feltöltő, illetve a tartalomhoz rendelt munkatárs Felhasználók a „saját videók” listákban, szervezet tartalmai esetén a tartalom-előállító szervezet képviselői a szervezet "videók” listájában tekinthetik meg.

Tartalmak státusai, a Honlapon való megjelenés állapota szempontjából:

 • Új: a sikeresen feltöltött fájl még nem jelenik meg a Honlap publikus részein.
 • Konvertálás alatt: a sikeresen feltöltött fájl konvertálás alatt áll, ezért még nem jelenik meg a Honlap publikus részein.
 • Módosított: a Felhasználó által módosított fájlok, amelyek még nem jelennek a Honlap publikus részein.
 • Moderálandó: a Meghívott tudósítók által feltöltött fájlok, amelyek csak az erre jogosult ellenőrzését követően jelennek csak meg a Honlap publikus részein.
 • Megjelent: A sikeresen feltöltött, konvertált és esetlegesen módosított fájlok kerülnek megjelenítésre a Honlap publikus részein. A Meghívott tudósítók által feltöltött fájlok csak az erre jogosult ellenőrzését követően kerülnek megjelenítésre a Honlap publikus részein.
 • Javítandó: a Szolgáltató, vagy más, moderálási joggal rendelkező Felhasználó által ebbe a státusba helyezett fájlok, amelyek csak a javításukat (lásd a I.6. pontot) követően jelennek meg a Honlap publikus részein.

Arról az információról, hogy melyik médiafájlhoz (tartalom) rendelték hozzá munkatársként a Felhasználót más Felhasználók, illetve azokról az esetekről, ha eltávolították, mint munkatársat egy médiafájlról, vagy ha módosították a médiafájlt, amelyhez hozzá rendelték, a Honlap rendszere értesíti az érintettet, valamint eme információk a saját fájlok listájában is megtekinthetők.

VI. A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók jognyilatkozata

A médiafájlok feltöltésével, a Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók elfogadják az alábbi jognyilatkozatot is:

A Tartalom-előállító szervezet és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa, vagy az általa megjelölt képviselőjük által feltöltött médiafájlokat (tartalmakat) a Szolgáltató többszörözze, amennyiben szükséges szerkessze, átdolgozza és az interneten a nyilvánossághoz közvetítse.

A Felhasználó(illetve a Tartalom-előállító szervezet) szavatolja, hogy:

 • rendelkezik mindazon Szjt. szerinti felhasználási joggal (engedéllyel), amely az általa feltöltött médiafájlnak a jelen Honlapon, a fentiekben meghatározott módon történő nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges, illetve az általa feltöltött médiafájl az Szjt. 37. §-ában meghatározott szabad felhasználási eset körébe tartozik, azaz az időszerű, napi eseményekről való tájékoztatás céljára készült tartalomnak minősül,
 • a fentieken túl sem a Felhasználónak, sem egyéb más személyeknek a feltöltött médiafájlokkal összefüggésben semmiféle díjigénye nincsen.

A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató nem köteles tisztában lenni a Honlapra a Felhasználók által feltöltött médiafájlok és egyéb adatok, információk tartalmával, azonban amennyiben bárki felhívja a figyelmét a Honlapon található tartalmak tekintetében a szerzői, illetve szomszédos jogok vélelmezett sérelmére, a Szolgáltató az el. ker. törvény 10. és 13. §-aiban foglaltaknak megfelelően lefolytatja az ott meghatározott „értesítési-eltávolítási eljárást”, amelynek következtében a feltöltött tartalom ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolításra kerülhet a Honlapról.

(A szerzői és szomszédos jogokat feltételezetten megsértő médiafájlokat az adott médiafájl mellett található „jelentem” feliratú gomb megnyomásával megjelenő adatlapon, illetve a nem regisztrált Felhasználók (Látogatók) által a szolgaltato@tudositok.hu e-mail címen lehet bejelenteni a Szolgáltatónak.)

A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók szavatolják, hogy csak olyan médiafájlokat, illetve egyéb tartalmakat (pl. képeket) töltenek fel a honlapra, amelyek elkészítéséhez és nyilvánossághoz közvetítéséhez az azokon szereplő, illetve azokban egyéb módon érintett személyek hozzájárultak azok – különösen a Ptk. 80. §-ban meghatározott – személyhez fűződő („személyiségi”) jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva nyilvánosságra hozhatók.

Személyiségi jog megsértése esetén a Szolgáltató törli a jogsértő médiafájlt.

(A személyiségi jogokat vélelmezetten megsértő médiafájlokat az adott médiafájl mellett található „jelentem” feliratú gomb megnyomásával megjelenő adatlapon lehet bejelenteni a Szolgáltatónak. A vélelmezetten jogsértő, a Honlapon található egyéb adatokat és információkat, illetve a nem regisztrált Felhasználók (Látogatók) által a személyiségi jogokat vélelmezetten megsértő médiafájlokat a szolgaltato@tudositok.hu e-mail címen lehet bejelenteni a Szolgáltatónak.)

Ha harmadik személy a Szolgáltató ellen a Tartalom-előállító szervezetek képviselője vagy egyéb Felhasználó által feltöltött tartalmak és egyéb adatok, információk miatt, szerzői, vagy személyiségi jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy a Szolgáltatót az ezzel kapcsolatos eljárások és az igényérvényesítés valamint a kapcsolódó költségek és díjigény alól a Felhasználó, illetve a Tartalom-előállító szervezet teljes mértékben mentesíti, az ilyen igényekért közvetlenül helytáll.

A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az általuk feltöltött tartalmak és egyéb adatok, információk megjelenjenek a Honlapon, a Szolgáltató általi – a fentiekben meghatározott terjedelmű és módon történő - internetes nyilvánossághoz közvetítés céljából.

A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk feltöltött médiafájlok (tartalmak) és egyéb adatok, információk mellett a Honlap felületén, illetve e tartalmakhoz más módon kapcsolódóan (pl. bevezető videó) a Szolgáltató reklámokat helyezzen el. Ezen reklámokkal kapcsolatban a Felhasználó semmilyen díjigénnyel nem léphet fel a Szolgáltató felé.

A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató saját döntése alapján egyes – Felhasználók által feltöltött – tartalmakat figyelemfelhívó szöveggel és színnel kiemelhet a Honlap publikus felületein a Honlapon megtekinthető tartalmak közül.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlapon található tartalmakhoz kapcsolódóan (ilyen jellegű és egy Tartalom-előállító szervezet, valamint a Felhasználó közötti, illetve egyes Felhasználók közötti kapcsolat előzetes felvétele után) más Felhasználók munkatársnak jelölhetik.

A Tartalom-előállító szervezetek és a Felhasználók tudomásul veszik, hogy regisztrációjuk törlését követően, Felhasználók esetén az általuk feltöltött tartalmak (médiafájlok), illetve a tartalmakhoz fűzött hozzászólásaik és fórumhozzászólásaik „törölt Felhasználó” megjelöléssel, Tartalom-előállító szervezetek esetén megjelölés nélkül továbbra is fent maradnak a Honlap publikus részein. Ezek törlését a Felhasználóknak illetve a Tartalom-előállító szervezeteknek külön kell kérniük a Szolgáltatótól, a szolgaltato@tudositok.hu e-mail címre küldött levélben.

A tartalom-előállító szervezet képviselői tudomásul veszik, hogy a fenti kötelezettségeknek és tilalmaknak megbízásuk / felhatalmazásuk alapján eljáró Felhasználó általi megsértése esetén a felelősség a tartalom-előállító szervezetet terheli.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy – az egyéb eddig említett és a továbbiakban említésre kerülő szankciókon túl - a Felhasználási feltételekben, illetve az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott szabályokat megsértő Felhasználók regisztrációját a Szolgáltató törölheti.

VII. A tudósítói index

A tudósítói index: a Szakmai kategóriákba tartozó felhasználók közötti, az általuk készített tartalmak megtekintése, illetve a rájuk adott szavazat („tetszik” gomb megnyomása) alapján felállított időszakos sorrend, amely valamennyiük adatlapjáról elérhető. A tudósítói index célja, hogy a legnépszerűbb tartalmak készítőit elismerje. A Szolgáltató saját döntése alapján, időszakonként díjazhatja is a tudósítói indexen legtöbb pontszámot elért tartalmak készítőit.

A Felhasználó tudósítói indexe az olyan tartalmak után neki járó index pontok összessége, amelyek esetében ő munkatársként hozzá van rendelve. Egy Felhasználó, ha többféleképpen van (pl. riporterként és operatőrként is) hozzárendelve egy tartalomhoz, akkor csak egyszer kap utána index pontot.

Az index pontok a Szolgáltató által megadott tetszőleges időpontban kerülnek elszámolásra. Ha a Szolgáltató által díj kerül felajánlásra, akkor az elszámolási időszakról, illetve a pontok elszámolásának részletszabályairól a Szolgáltató a Szakmai hírlevélben(lásd: C/X.) értesíti a Felhasználókat. Ebben az esetben a Szolgáltató meghatároz egy pontszámot, vagy ranglistahelyezést, amin felül a díjak kiosztásra kerülnek.

Azon Felhasználók tekintetében, akiknek az index pontja a ponthatár, vagy ranglista helyezés alá esik és így nem részesülnek díjazásban az adott elszámolási időszakban, az így keletkezett töredék index pontjaik (amelyek megmaradtak, mivel nem kerültek elszámolásra), azonnal a következő elszámolási időszak index pontjaihoz adódnak hozzá.

Azon Felhasználók akiknek a Szolgáltató által meghatározott index ponthatár fölé esnek az index pontjaik, vagy a Szolgáltató által előre meghatározott rangsor helyezésben benne vannak, azok részesülnek a Szolgáltató által esetlegesen meghatározott díjból. A díjazottaktól, a díj fejében a Szolgáltató – előre meghatározott mértékű – index pontot von le. A levonás után megmaradt index pontok átkerülnek a következő elszámolási időszakba.

Valamennyi Felhasználó publikusan ranglistát láthat az összes Szakmai kategóriákba tartozó felhasználó index pontjairól és a ranglista állásáról, a Szakmai kategóriákba tartozó felhasználók adatlapjáról elérhető menüpontban.

A Szakmai kategóriákba tartozó felhasználók korábbi indexe és elszámoláskori helyezése (időpont, pontszám, helyezés), illetve az új elszámolási időszakba átkerült pontjaik száma is megtekinthető az adatlapjaikról elérhető tudósítói index oldalon.

A pontelszámolásról és az eredményről (kap-e díjat, információ a ranglista-helyezésről, az elszámolás időpontjáról és a díj fejében levont pontok számáról) Szakmai hírlevél-üzenetet kapnak a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók.

Bizonyos, előre meghatározott időszakokban, a Szolgáltató zsűrit is felkérhet a Honlapon található tartalmak minősítésére. A zsűri véleménye alapján, a Szolgáltató jutalom index pontokat adhat a zsűri által javasolt tartalmak munkatársainak.

Azon index ponttal rendelkező - Szakmai kategóriákba tartozó - Felhasználóktól, akik bármilyen meg nem engedett módszerrel (különösen a IV. pontban említett cselekményekkel) befolyásolják az index pontok számának, illetve a rangsornak az alakulását, a Szolgáltató törölheti az index pontjait, a tartalmait, illetve a regisztrációját.

C.) ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. Adatszolgáltatás jellege a felhasználók részéről

Az oldalon történő bármely regisztráció, illetve egyéb művelet során az adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználók, a Honlapra történő regisztrációval hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatokat, az alábbiakban meghatározott célokból és módon kezelje.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a regisztrációhoz, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vételéhez nem szükséges, a Szolgáltató által nem igényelt és általa nem rendszerezett, nem módosított, nem összekapcsolt, a Felhasználók által önként feltöltött adatok és rájuk vonatkozó egyéb információk megjelenhetnek (nyilvánosságra hozásra kerülhetnek) a Honlap publikus részein.

II. Adatkezelő személye, felelőssége

A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Media Networking Kft. (4900 Fehérgyarmat, Kisgyarmat utca 24., info@tudositok.hu) aki a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) előírásait betartva jár el. Az Szolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

A Honlap megtekintéséhez, használatához nem szükséges, illetve a Szolgáltató által a regisztrációhoz, a honlap megtekintéséhez / használatához a Felhasználóktól nem igényelt, a Honlap mindenki által látható, publikus részein (pl. fórum, a médiafájlokhoz csatolt metaadatok, a feltöltött médiafájlokhoz fűzött hozzászólások, stb.) Felhasználók részéről, saját maguk által nyilvánosságra hozott személyes és egyéb adatokból eredő károk és egyéb igények, esetleges jogszabálysértések tekintetében a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályban meghatározott adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért.

Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, teljes biztonságot – jellegénél fogva - nem garantáló hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, regisztrációs adatok, feltöltött tartalmak (audió, videó, kép, hirdetés-banner, stb.) elvesztése, megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.

III. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon – a Felhasználók által megadott és az alábbiakban meghatározott körbe tartozó- személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtása során személyes adatok kezelésére csak akkor és annyiban kerül sor, ha és amennyiben ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat – a fentieken túl - szolgáltatása hatékonyságának növelése (beleértve a piackutatást, statisztikák készítése) céljából is kezelheti.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés célja, kizárólag az hírlevélnek a Felhasználókhoz elektronikus úton történő eljuttathatóságának biztosítása.

IV. A Szolgáltató által a regisztrációkor kért személyes adatok köre

A kezelt személyes adatokat a regisztrációs űrlap kötelezően kitöltendő mezői tartalmazzák:

 • vezeték és keresztnév,
 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • a tartalom-előállító szervezet képviseletében eljáró Felhasználó tekintetében a képviselt szervezet, illetve a képviselet tényére vonatkozó adatok.

V. A regisztrációkor megadott adatok módosítása

A regisztráció során megadott adatokat a felhasználói adatlapon tudják módosítani a Felhasználók(adatlapom/módosítás).

VI. Tájékoztató a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal, információkkal kapcsolatban

A regisztrációhoz, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vételéhez, nem szükséges, a Szolgáltató által nem igényelt és általa nem rendszerezett, nem módosított, nem összekapcsolt, más adatkezelők részére nem továbbított, a Felhasználók által önként feltöltött adatok és rájuk vonatkozó egyéb információk közül az alábbiak jelennek meg a Honlap publikus részein:

 • A Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók által a profil adatlapon önként megadott és a publikus adatlap további információ dobozában, valamint a mini profil dobozában bármely Felhasználó számára megjelenő megadott adatok (pl. bemutatkozás, munkakör, stb.).
 • A Felhasználók által a profil adatlapon önként megadott, nem kötelező további adatok, mint pl. a Felhasználó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, foglalkozása, névnapjának, születésnapjának ideje, szakmai preferenciájának adatai, személyes képgalériája. Ezek az adatot a Felhasználó ismerősei és munkatársai számára elérhetőek.
 • A Felhasználók által írt üzenetek, fórumbejegyzések, tartalmakhoz fűzött hozzászólások, amelyek a Honlap valamennyi Felhasználója számára, vagy a Felhasználók egy csoportja számára publikus részein megjelennek.
 • A Felhasználók által a saját naplójában publikussá tett, a Honlapon általa végzett műveletek (pl. új fórumhozzászólás, fórumtéma létrehozása, tartalomfeltöltés és az azokkal végzett egyéb műveletek, tartalomhoz való hozzászólás), amelyeket a Felhasználó ismerősei és munkatársai a saját „felhasználó követése” menüpontjukban, illetve az érintett Felhasználó „napló” menüpontja alatt láthatnak.
 • A Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók által a Honlap szolgáltatásainak használata közben automatikusan létrejövő publikus adatok: médiafájlok lehívásának (pl. megtekintésének) száma („nézettsége”), kedvencnek jelölések száma, a „videó tetszik” jelölések összesített száma, tudósítói index. Ezek az adatok a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók publikus profil oldalán megjelennek. A tudósítói indexben található adatok (aktuális és korábbi index eredmények, helyezések) a Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók mini profil oldaláról érhetőek el és a tudósítói index oldalon jelennek meg. Ezek az adatok - az index kivételével - a tartalom-előállító szervezet vonatkozásában is elérhetőek.

VII. Az adatkezelés időtartama, adatkezelés megszűnése

A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztráció törléséig, illetve a Tudósítók.hu szolgáltatás megszűnéséig tart.

A kizárólag a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig, illetve a Tudósítók.hu szolgáltatás megszűnéséig tart.

VIII. A regisztráció törlése a Felhasználó által

A regisztráció törlése a felhasználói profilhoz tartozó adatmódosító űrlapon kezdeményezhető. Ezt követően egy e-mailben küldött linkre való kattintással kell megerősíteni a törlési szándékot

Elhunyt személyek regisztrációjának (és az általa feltöltött egyéb adatoknak, információknak) töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges személyazonosító dokumentumok bemutatásával. További információért a szolgaltato@tudositok.hu e-mail címen lehet a Szolgáltatóhoz fordulni.

IX. Tájékoztatás a felhasználókat azonosító adatfájlokról és az IP címről

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait is tartalmazható adatfájlokat („cookie”, vagy „süti”) helyez el a Szolgáltató a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, A Felhasználó látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat a Felhasználó, amely pontos módjáról böngészők útmutatói igazítanak el. Ez esetben azonban fennáll annak a lehetősége, hogy a Honlapot, vagy annak egyes részeit, szolgáltatásait a Felhasználó nem tudja megtekinteni, illetve használni.

A Honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készülhet. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Szolgáltató kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. Szintén rögzítésre kerülhet látogatás és a Felhasználók által a Honlapon végzett műveletek kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Honlap naplófájljában található adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

X. Hírlevél

Valamennyi Felhasználó feliratkozhat a Honlap „általános”, valamint „videó ajánló” hírleveleire.

A Szakmai kategóriákba tartozó Felhasználók a regisztrációjukat követően, a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a Szolgáltató szakmai hírleveleit.

Valamennyi hírlevélről, a hírlevelekben található „leiratkozás” hivatkozásra (linkre) kattintva - illetve regisztrált Felhasználók esetében, belépést követően a Honlap „Hírlevél” menüpontjában - lehet leiratkozni.

XI. A felhasználói adatokkal való visszaélés tilalma

A Felhasználók kötelesek tartózkodni más Felhasználók, illetve harmadik személyek (beleértve a tartalom-előállító szervezeteket is) személyes és egyéb adataival, személyazonosságára utaló egyéb információkkal, felhasználónevével való bármilyen visszaéléstől, a feltöltött tartalmak nézettségének és értékelésének manipulálásától. Ennek megszegése a regisztráció törlését vonhatja maga után.

A regisztrált Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, jogsértésért, kárért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg, ezért a Felhasználók ügyeljenek, hogy ezek az adatok a saját hibájukból ne jussanak illetéktelen személyek tudomására!

D.) A TUDÓSÍTÓK.HU SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató a fenti „Jogi nyilatkozat”, „Felhasználási feltételek” és „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmát – a vonatkozó jogszabályi változások miatt, illetve a saját döntése alapján – a Felhasználóknak a Honlapon, illetve a hírlevelekben történő értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja.